Här kan du hämta hem mönstren i sommarfesthäftet:
http://www.coatscrafts.se/Stickning/Gratis+m%C3%B6nster/Arkiv/SMC+14.htm